Kategoriarkiv: Inspirasjon

Kursdag med HiBU-biblioteket

Karin Bakkemo fra HiBU kurser folkebibliotekansatte i Buskerud

Karin Bakkemo fra HiBU kurser folkebibliotekansatte i Buskerud

Mandag 30.01.2012 besøkte 19 folkebibliotekansatte fra de fire prosjektbibliotekene, og også Gol bibliotek, Drammensbiblioteket for å bli kurset av HiBU-biblioteket. Karin Bakkemo startet undervisningen med å vise en video som sårutdanningen ved HiBu har lagt ut på YouTube. Videodelingstjenesten YouTube er noe de bruker mye for fjernstudentene ved HiBu. Program for dagen ligger her.

Fortsett å lese

Reklamer

Sluttkonferanse – Rom for dannelse

Flere enn 80 deltok på Rom for dannelse

Nordplusprosjektet Rom for dannelse ble avsluttet med en sluttkonferanse på svært fasjonable Farris Bad hotell i Larvik 11.01 – 12.01.2012. To dager med fokus på biblioteket som læringsarena. Fra Drammensbiblioteket deltok Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen og Anne Stenhammer. Her finner dere noen av notatene våre som vi gjorde oss på de to konferansedagene.

Bildene våre fra konferansen finner du her.

Fortsett å lese


Rom for Dannelse

Det er mange som arbeider med koblingen bibliotek og læring. Et viktig Nordplus-prosjekt som samler store mengder informasjon om det meste som finnes av nordiske prosjekt på området heter Rom for Dannelse. På prosjektets dannelsesblogg finner du et tjuetalls gode eksempler fra hele norden. Blant deltakerne er Malmö stadsbibliotek, som prosjekt Bibarena besøkte i desember 2011, men også en rekke andre svært gode eksempler. Anbefales!
Sluttkonferansen for prosjekt Rom for dannelse arrangeres i Larvik 12. og 13. januar 2012. Der deltar prosjekt Bibarena, og det vil komme en oppsummering fra seminaret her på bloggen.


Metodehåndbok for studiebibliotekene i Nord-Troms

Folkebibliotekene i Nord-Troms har kommet langt med sitt samarbeid med Nord-Troms studiesenter. For Prosjekt Bibarena er det svært inspirerende å se hva de har fått til i Nord-Troms. Det er også utarbeidet en Metodehåndbok for samarbeidet som det passer fint å dele litt fra her på bloggen. Jeg har skrevet en del notater fra metodehåndboken (revidert utg. 2010) og publisert dem her.  


Prosjekt Bibarena hos Studierom Hallingdal

Livslang Læring og prosjektene Studierom Hallingdal og Bibarena sto på agendaen på biblioteksjefmøtet i Hallingdal 07. november 2011. Undertegnede tok turen opp til Gol fra Drammen for å være med på møtet og drøftinga av veien videre for satsingene i Hallingdal. Ansvarlig for prosjekt Studierom Hallingdal og leder av Karrieresenteret i Hallingdal, Ingrid Marie Kolsrud,  deltok også på møtet.

Hallingdalsbiblioteksjefene ved tre av dem.

Fortsett å lese


Besøk hos NB sekretariat for bibliotekutvikling 23.09.2011

Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

Da prosjektmidlene til Bibarena var et faktum tok jeg umiddelbart kontakt med Sekretariat for biblioteksutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Ettersom de sitter på mye kompetanse om bibliotek som læringsarena både nasjonalt og internasjonalt var det naturlig å ha et møte med dem såpass tidlig i prosjekt Bibarena. Arne Gundersen har lang fartstid innen bibliotek og har blant annet ansvar for Nordplus-prosjektet Rom for Dannelse. Jeg ble tatt godt i mot av Arne som fikk høre hva vi ønsker å oppnå med Prosjekt Bibarena. Deretter gikk vi inn i en bra samtale omkring hvilke andre prosjekter som ligner eller som Bibarena kan dra nytte av. Fortsett å lese


%d bloggere like this: