Kategoriarkiv: Om prosjektet

Prosjekt Bibarena på IFLA 2012

Bibarena skal presenteres på IFLA 2012Prosjekt Bibarena kom gjennom nåløyet og skal presentere prosjektet på konferansen The Road to Information Literacy: Librarians as facilitators of Learning. Konferansen er en såkalt pre-konferanse tilhørende det årlige IFLA -møtet. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) skal i år foregå i Finland, og Bibarena skal presentere seg selv i Tampere omkring 20 mil nord for Helsinki.

For å få bidra på IFLA må det sendes inn et ‘proposal’. Vår proposal lød slik:

Fortsett å lese

Reklamer

1: KOMPETANSE

Illustrasjon: Tim Morgan

Skal vi bli smartere er vi nødt til å lære mer. Vi er nødt til å lære noe nytt. Og vi trenger flinke folk til å lære oss dette! Heldigvis finnes både læringslyst og de flinke folkene her i Buskerud, og det er derfor vår første kompetansehevingstiltak nå er på plass. Sammen med bibliotekarene på Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen har vi snekret sammen et godt og konsentrert innhold til en hel kompetansedag. Artikkelsøk, Bibsys Ask og kunnskap om referansehåndtering er noe av det som tilbys deltakerne fra prosjektbibliotekene denne dagen.

Vi har publisert et programutkast på nett. Dette programmet består foreløpig (10.01.2012) kun av innholdet på kursdagen 30.01.2012, men tidspunkt for de ulike bolkene er på plass om kort tid.


Prosjekt Bibarena hos Studierom Hallingdal

Livslang Læring og prosjektene Studierom Hallingdal og Bibarena sto på agendaen på biblioteksjefmøtet i Hallingdal 07. november 2011. Undertegnede tok turen opp til Gol fra Drammen for å være med på møtet og drøftinga av veien videre for satsingene i Hallingdal. Ansvarlig for prosjekt Studierom Hallingdal og leder av Karrieresenteret i Hallingdal, Ingrid Marie Kolsrud,  deltok også på møtet.

Hallingdalsbiblioteksjefene ved tre av dem.

Fortsett å lese


Innledende arbeid med bibliotek som læringsarena

Foto: Jan Tik

«Biblioteket som læringsarena» er et begrep som mange har vært borti mange ganger før. Ideen om biblioteket som en læringsaktør i både formell og uformell læring er en gjenganger i såvel stortingsmeldinger som i visjonære prosjektbeskrivelser. Faren med ord som læringsarena er at det blir med ordet og at bibliotekene som smykker seg med tittelen ikke har gjort annet enn å endre litt på hylleplasseringene sine i rommet. Når det er sagt er det likevel slik at det finnes bibliotek som har lykkes, og dem har vi planer om å spore opp. Har du tips – gi oss et hint!

Prosjekt Bibarena er av den oppfatning av at fokuset på det fysiske rommet er underordnet den ansatt- kompetansen som er nødvendig for å kunne fungere som en arena for læring. Vi ønsker således å fylle arena-begrepet med innhold mer enn å arbeide med form. Samtidig er det viktig for oss å gå inn i rom-begrepet, både virtuelt og fysisk, for å se hvilke grep vi i kraft av prosjektmidlene kan ta for å oppnå bedre fysiske arenaer for læring.

For å unngå at vi går oss bort på veien mot målet i prosjekt Bibarena skal vi jobbe for å komme frem til modeller som gjør det mulig for oss å måle i hvilken grad et bibliotek også er en læringsarena. Dette vil ikke la seg gjøre med rent kvantitative målinger, men vi må forsøke å være så kvantitative som mulig. Det er vi nødt til for å kunne argumentere godt ovenfor både oss selv og andre for hva vi har oppnådd med Bibarena-satsingen.

Fasen prosjektet er  inne i nå er satt av til å skaffe oss nødvendig teori og empiri som grunnlag for den videre retningen i prosjektet. Et viktig besøk ved Stockholm regionbibliotek i slutten av august 2011 skulle vise seg å få stor betydning for veien vår videre. Malin Ögland, prosjektlederen for statistikkprosjektet Mäta och Väga fattet interesse for Bibarena da vi  hadde møte med henne. I løpet av samtalen drøftet vi hvordan Bibarena kunne tilnærme seg dette med en målestokk for bibliotek, og en av modellene vi var innom var å benytte taksonomier.

Det kan rettes kritikk mot taksonomier for å være for rigide, for «stramme» til å benyttes på kulturområdet. I prosjektet Bibarena mener vi derimot at taksonomien vil være et ypperlig hjelpemiddel for å oppnå den ønskede målbarheten. Vi arbeider nå med et dokument som forklarer hvordan vi ønsker å bruke taksonomier i Bibarena-prosjektet, og vil sende dette dokumentet ut på ‘høring’ til de fire prosjektbibliotekene på Ringerike, Kongsberg, Drammen og Ål. I tillegg vil vi naturligvis publisere dokumentet her på bloggen.


Buskerudbibliotekene som læringsarena

Da har vi startet denne bloggen for prosjekt Buskerudbibliotekene som læringsarena. Bloggen skal fylles med all relevant informasjon som hører til prosjektet.


%d bloggere like this: